ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠH ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Ο Παράκτιος Υγρότοπος Λεγραινών, λόγω της υψηλής οικολογικής του σημασίας, περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000, σαν υγρότοπος Α΄Προτεραιότητας. Έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (GR3000005) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR3000014). Έχει επί πλέον ενταχθεί στον κατάλογο με τις Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά (GR127) απο την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στην πρόσφατη ιστορία του, σειρά ανθρωπογενών καταστροφικών παρεμβάσεων, τον οδήγησε στην ιδιαίτερα κρίσιμη σημερινή του κατάσταση.

Σκοπός της Επιτροπής για τη Διάσωση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών είναι η έρευνα, η μελέτη, η ενημέρωση αλλά και η δρομολόγηση κατάλληλων ενεργειών για την αποκατάσταση και προστασία του.