ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠH ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Ο Παράκτιος Υγρότοπος Λεγραινών έχει χαρακτηριστεί ως Υγρότοπος Α΄ Προτεραιότητος προστασίας του Δικτύου NATURA 2000. Στην πρόσφατη ιστορία του, σειρά ανθρωπογενών καταστροφικών παρεμβάσεων οδήγησε στην ιδιαίτερα κρίσιμη σημερινή του κατάσταση.

Σκοπός της Επιτροπής για τη Διάσωση του Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών είναι η έρευνα, η μελέτη, η ενημέρωση αλλά και η δρομολόγηση κατάλληλων ενεργειών για την αποκατάσταση και προστασία του.